Sperret terreng

Frem til O-festivalen 2017 er konkurranseområdet sperret for alle som skal delta.

Kart som viser sperret terreng finner du her.

Mer informasjon om terrengsperring og regler