Overnatting

Det er begrenset med overnattingstilbud i Oppdal og omegn. Derfor har vi sikret oss avtale med de aller fleste tilbyderne i området, slik at de reserverer plass denne helgen. Booking gjennom denne avtalen må betales på forskudd; 50% innen 01.01.17 og 50% innen 01.05.17. Se Generelle vilkår for booking .

Nedenfor er en liste med kontaktinformasjon til de stedene vi har avtale med. Ta kontakt direkte med overnattingsstedet – Freidig formidler ikke bestilling eller informasjon om tilgjengelighet, men vi har markert de stedene som vi vet er fullbooket allerede. De ulike stedene har ulik standard og pris, så sjekk nettstedet for å finne noe som passer.

Navn

Nettsted

Tlf.

E-post

Antall senger

Avstand til løpene i km

Quality Skifer Hotel (fullt)

www.skiferhotel.no

73 60 50 80

post@skiferhotel.no

400

3

Bjerkeløkkja (fullt)

www.bjerkelokkja.no

480 46 300 

gs@bjerkelokkja.no

70

10

Magalaupe Camping (fullt)

www.magalaupe.no

992 59 993

Anja.moene@gmail.com

48

16

Smegarden Camping (fullt)

www.smegarden.no

916 74 750

smegarden@oppdal.com

55

11

Granmo Camping (fullt)

granmocamping.no

996 42 947

grancamp@online.no 

80

9

IMI Stølen (fullt)

www.imi-stolen.no

72 42 13 70

post@imi-stolen.no

105

3

Bortistu

www.bortistu.no

915 56 287

bortistu@bortistu.no

70

44

Vekve (fullt)

www.vekvehyttetun.no

913 87 743

post@vekvehyttetun.no

40

3

Oppdalsporten

www.eurostop.no/veikroer/oppdalsporten

72 40 06 40

post@oppdalsporten.com

32

12

Haugen Gård (fullt)

www.haugengaard.no

997 02 612

post@haugengaard.no

39

11

Kongsvold Fjellstue

www.kongsvold.no

900 84 802

post@kongsvold.no

74

39

Mjuklia

mjuklia.no

72 42 82 30

post@mjuklia.no

130

36

Berkåk Veikro

www.berkaak-veikro.no

72 42 72 20

post@berkaak-veikro.no

56

35

Gjesteheim Havdal (fullt)

www.gjesteheimhavdal.com

974 79 593

info.havdal@gmail.com

30

25

Halland Camping (fullt)

hallandcamping.no

Bruk online booking Bruk online booking

ca 100

42

Oppdal Turisthotell www.oppdalturisthotell.no/

40 69 76 00
(Si at du skal på o-festivalen)

Bruk telefon. Uvisst 3
Oppdal Gjestetun (fullt)   Bruk e-post oppmotel@online.no ca 100 3
Overnatting på skole     overnatting2017@freidig.idrett.no   3