Velkommen til årets O-festival!

23.06.2017 Andreas Sylte

Arena er rigget, alt teknisk er koblet opp, matproduksjon pågår for fullt, postene er på plass i skogen. Vi ønsker dere alle velkommen til årets O-festival!